Roroshytta

Røroshytta

About:
Røroshytta AS produserer og leverer mellom 50 og 70 bygg pr år. Totalt genererer dette en verdiskapning på mer enn 150 MNOK, lokalt der det bygges. All produkjson foregår i egne fabrikklokaler på Røros, rett ved innkjøringen til "Bergstaden". Vi er med dette en ledende produsent og utvikler av fritidsboliger og bolighus i tømmer.Vi benytter noe det aller mest avanserte produksjonsutstyret for laft som finnes i verden, og definitivt det mest moderne i Norge. 
[ NO ]
Phone:
72 40 67 00 
Fax:
72 40 67 01 
E-mail:
 
Address: