Mårtsbo Timmerhus

About:
Företaget Mårtsbo har gamla anor. Mårtsbo är ett samhälle i Norrland där Mårtsbo Ångsåg redan i slutet av 1800-talet sågade timmer och handbilade timmerhus. Vi tillverkar fortfarande ett begränsat antal timmervillor och fritidshus av hög kvalitet varje år.
Under senare år har verksamheten etablerats i södra Sverige med viss export till Tyskland och Danmark. 
[ EN ]
Contact person:
Carry Elfström 
E-mail:
 
Address: