Honka Finland Houses EOOD

About:
Архитектите на фирмата ще Ви запознаят подробно с действително безгрничните архитектурни и технологични възможности при строителството на къщи от дървени трупи и греди и ще Ви помогнат да направите проект на Ващия дом, който да съответства напълно на Вашите желания. Нали строителството на дом е преди всичко въпрос на самореализация. Индивидуалността на дома е отражение на начина на живот на собственика и на неговия характер. 
[ EN ]
Fax:
+359 2 8464 290 
E-mail:
 
Address:
Mobile::
+359 88 5534 988